×

 

×

Başka bir web sitesine yönlendirilerek Amgen.com.tr web sitesinden çıkış yapmak üzeresiniz.

Şu anda Amgen.com.tr ' den çıkıyorsunuz. Bağlantı verilen siteler Amgen ' in doğrudan kontrolü altında değildir ve bu web sitesinden bağlantı verilen diğer İnternet sitelerinde yer alan içerikten Amgen sorumlu değildir. Bağlantı veriliyor olması söz konusu sitelerde yer alan materyallerin Amgen tarafindan tasvip edildiği imasını taşımamakta ve Amgen bağlantı verilen web sitelerini ziyaret etmenizle ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

MİSYON ve DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz: Hastalar için çalışmak

Değerlerimiz:

Bilim Odaklı Olmak

Başarımız, üstün bilimsel inovasyona, bütünlüğe ve işimizin tüm alanlarında bilimsel metodu uygulayarak sürekli ilerleme göstermeye bağlıdır. Bilimsel metoda bakışımız, doğru deneyin tasarlanması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve rasyonel karar vermeyi içeren çok aşamalı bir süreç şeklindedir. Bu, subjektif veya duygusal olmaktan ziyade oldukça mantıklı, açık ve rasyonel bir süreçtir. Bilimsel metodun organizasyonun tüm bölümlerinde uygulanması beklenmekte ve bu uygulamaya büyük değer verilmektedir.

Yoğun Rekabet ve Kazanma

Yüksek kaliteli sonuçlara hızla ulaşmak için; zamanla, geçmiş performansımızla ve endüstrideki rakiplerimizle yarış halindeyiz. Kazanmak risk almayı gerektirir. Geçmişteki başarılarımızdan dolayı rehavete kapılamayız. Sıkı bir rekabet içinde olsak da rakiplerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve birbirimizle olan ilişkilerimizde yüksek etik standartları koruyor ve dürüstlük prensibi ile hareket ediyoruz.

Hastalar, Çalışanlar ve Hissedarlarımız için Değer Yaratma

Hastaların ihtiyaçları üzerine odaklanarak değer yaratıyoruz. Amgen, çalışanlarına potansiyellerini tamamı ile kullanmalarına fırsat veren bir iş ortamı sağlamaktadır. Hissedarlarımıza uzun dönemde daha iyi getiri sağlamak için çaba gösterirken, bunu hastalarımızın, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın ihtiyaçlarını dengeleyerek yapıyoruz.

Etik Olmak

Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve iletişimimizde sürekli olarak en yüksek etik standartları uygulamakta kararlıyız.

Birbirimize Güven ve Saygı Duymak

Amgen’deki her iş ve her Amgen çalışanı önemlidir. Birbirinden farklı özelliklere sahip, yetkin ve kendini işine adamış kişileri istihdam ediyoruz. Çalışanlarımıza; katılım, saygı, bireysel sorumluluk ve değer çeşitliliğini teşvik eden bir ortam sunuyoruz. Güven, kişisel inisiyatif ve kaliteli sonuçların hızlı elde edilmesi ile güçlenir.

Kaliteyi Sağlamak

Kalite tüm faaliyetlerimizin temel taşıdır. En kaliteli bilginin, kararların ve kişilerin arayışı içindeyiz. Üstün kaliteli ürün ve hizmetler sunuyoruz. Kalite yaptığımız her işin temel unsurudur.

Takım Çalışması

Ekiplerimiz, bilimsel inovasyonları laboratuvardan kliniğe, klinikten pazara taşımak ve ticari faaliyetlerimizin diğer alanlarını desteklemek için hızla çalışmaktadır. Birlikte çalışan farklı ekipler hastalar, çalışanlar ve hissedarlar için en iyi kararları almaktadır. Ekip yapımız, Amgen çalışanlarına organizasyonun yönünü belirlemede etkili olma, Amgen içindeki diğer birimler hakkında daha geniş bir perspektif kazanma ve tam potansiyellerine ulaşma olanağı sağlamaktadır.

İş Birliği, İletişim ve Sorumluluk

Amgen’deki liderler görüş alır ve önemli kararlara başlıca paydaşları dahil ederler. Bu tavsiye arayışında güçlü liderler doğru karar vermek için farklı fikirlere, karşıt görüşlere ve şeffaf bir diyalog ortamına açıktırlar. Kararları ve gerekçelerini açık bir biçimde ve zamanında iletirler. Bir karar alındığında lider ve ekip üyeleri kararın sonuçlarından ve hızla uygulanmasından sorumlu olurlar.