×

 

×

Başka bir web sitesine yönlendirilerek Amgen.com.tr web sitesinden çıkış yapmak üzeresiniz.

Şu anda Amgen.com.tr ' den çıkıyorsunuz. Bağlantı verilen siteler Amgen ' in doğrudan kontrolü altında değildir ve bu web sitesinden bağlantı verilen diğer İnternet sitelerinde yer alan içerikten Amgen sorumlu değildir. Bağlantı veriliyor olması söz konusu sitelerde yer alan materyallerin Amgen tarafindan tasvip edildiği imasını taşımamakta ve Amgen bağlantı verilen web sitelerini ziyaret etmenizle ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Türkiye Osteoporoz Derneği ve Amgen 1454 Kadının Kemik ve Mineral Yoğunluğunu Ölçmek İçin Güç Birliği Yapıyor

“Kırılmayan Kadınlar” Kampanyası İzmir, Antalya ve İstanbul’da Osteoporoz Farkındalığını Artırdı.

Osteoporoza bağlı kırıkların önüne geçmek ve farkındalık yaratmak amacıyla “Sağlam Kemikler Güçlü Kadınlar” sloganıyla 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü başlatılan “Kırılmayan Kadınlar” kampanyası sona erdi. Türkiye Osteoporoz Derneği’nin Amgen’ın katkılarıyla İzmir, Antalya ve İstanbul’da on ayrı noktada 50 yaş ve üzeri toplam 1.454 kadının kemik ve mineral yoğunluğunun ölçüldüğü kampanya boyunca 7.983 kişiyle de online anket yapıldı. Ölçümler sonucunda risk altında olduğu tespit edilen kadınlar fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine yönlendirildiler.

Yılda 24 bin kalça kırığı Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, kemik ve mineral ölçümü taramasının yanı sıra kampanya filmi, internet sitesi, sosyal medya bağlantıları ve açık hava reklam panolarıyla da farkındalık çalışması yapılan projeyle ilgili olarak, “Ülkemizde yılda 24 bin kalça kırığı gerçekleşiyor ve vakaların yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyor,” dedi. 2050 yılında kalça kırığının ülke ekonomisine maliyetinin 205 milyon dolar olacağını kaydeden Kirazlı, dünyada osteoporoza bağlı olarak yılda 9 milyon kırık oluştuğunu ve bu sayının çok sık görülen meme kanseri, kalp krizi ve inme hastalığının üçünün toplamından daha fazla olduğunu açıkladı. “Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda menopoz sonrası osteoporoz risk faktörlerinin olup olmadığı belirlenmeli, risk altındakilerde kemik dansitometri tetkiki yapılmalıdır. Ayrıca bir kez kırık geçirildiyse ikincil kırığın oluşmaması için önlem alınması çok önemlidir. Biz de bu konuda bir farkındalık yaratmak amacıyla yola çıktık,” diyen Kirazlı bu yolculukta kampanyaya destek veren Amgen Türkiye’ye teşekkür etti.

Genç nüfusun farkındalığı artırılmalı Üç ay süren kampanya ile toplanan veriler ve İzmir, Antalya, İstanbul’da on ayrı noktada 22 gün boyunca yapılan ölçümlerin çarpıcı sonuçları “Amgen’la Sağlıklı Buluşmalar” çatısı altında, Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı sözcülüğünde 7 Mart günü gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı. İnternet üzerinden yapılan testlerde kadınlar arasında osteoporoz riskinin yüksek olduğunun tespit edildiği açıklamada toplam 5.973 kadının verdiği yanıtlar doğrultusunda 4.231’inin, “Annen ne kadar kırılgan?” testine yanıt veren 1.973 kadından 1.119’unun risk altında olduğu görüldü.

İlk etabı İzmir’de gerçekleştirilen ücretsiz taramalar sonucunda çarpıcı sonuçlara da ulaşıldı. İzmir’deki ölçümlere katılan 604 kişinin yüzde 70’i “osteoporozun ne olduğunu bildiğini” söylerken, Antalya’daki 170 katılımcının yüzde 91’i, İstanbul’daki 504 katılımcının yüzde 86’sı bu soruya “evet” yanıtını verdi. İnternet üzerinden yapılan anket sonuçları ise biraz daha farklı oldu. Soruya İzmir’den yanıt veren 2.732 internet katılımcısının yüzde 20’si, Antalya’daki 1.728 katılımcının yüzde 47’si, İstanbul’daki 4.283 katılımcının yüzde 82’si bu soruyu olumlu yanıtladı.

Ölçümleme sırasında yapılan anket çalışmasında “osteoporoza bağlı kırık oluşumu” konusunda bilgi sahibi olma oranının da hayli yüksek olduğu görüldü; İzmir’de oran yüzde 91 iken Antalya ve İstanbul’da yüzde 90 düzeyinde. İnternet üzerinden yapılan anket sonuçları yine bundan biraz daha düşüktü ancak oran üç kentte de yüzde 70’ten fazla oldu.

“Osteoporozun sık görülen bir hastalık olduğu” konusunda da iki anket mecrası arasındaki fark dikkat çekiciydi. İzmir’de soruyu internet üzerinden yanıtlayan katılımcıların yüzde 32’si, ölçümleme sırasında yanıtlayan katılımcıların yüzde 80’i soruya “evet” yanıtını verdi. Antalya’da bu oran sırasıyla yüzde 63 ve 81 düzeyinde kaldı. İstanbul’da ise sonuçlar sırasıyla yüzde 71 ve 79 olmak üzere birbirine daha yakın çıktı.